Familierecht

Familierecht in één keer goed geregeld

U wilt alles in één keer regelen: geen halve oplossing en geen gedoe achteraf. Dat is ook mijn insteek. Graag ondersteun ik u bij uiteenlopende familierechtkwesties (bijv. bij echtscheiding, afstammingskwesties, kinder- en partneralimentatie, afwikkeling huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding, adoptie, etc). Ik kan voor u aan de slag gaan als advocaat, als advocaat-mediator of als overlegsscheidingsadvocaat (Collaborative Divorce). Graag bespreek ik deze verschillende mogelijkheden met u.

HET FAMILIETEAM: oplossing in teamverband

Soms vraagt een erfrechtkwestie om meerdere professionals. Ik maak deel uit van een team van advocaten-mediators, een psycholoog-mediator, een kandidaat-notaris/estate planner en een financieel planner. Zie ook: https://hetfamilieteam.nl/

Zowel erfrecht als familierecht: vaak is er een overlap

Mijn specialisatie is zowel erfrecht als familierecht en dat heeft in de praktijk veel voordelen. Bij erfrecht speelt familierecht vaak een belangrijke rol. En andersom kan dat ook het geval zijn. Denk hierbij aan kwesties als:

  • Is er bij echtscheiding sprake van een aanspraak op een nalatenschap?
  • Was de erflater gehuwd in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden? Was sprake van een echtscheidingsprocedure?
  • Huwelijksvermogensrecht gaat vóór erfrecht; wat betekent dit?
  • Heeft de erflater biologische kinderen die het vaderschap willen laten vaststellen?
  • Heeft de erflater uit meerdere relaties kinderen gekregen?

 

 

Extra begeleiding van kinderen en hun ouders

Soms vraagt de situatie rond een scheiding om extra begeleiding en speelt er bij de kinderen bijzondere problematiek. Dan werk ik graag samen met Praktijk Barend Spijkers te Hilvarenbeek (www.praktijk-barendspijkers.nl).

In de praktijk van Barend Spijkers werken gedragsdeskundigen met een brede en jarenlange ervaring in zorgvuldige begeleiding van kinderen en hun ouders (ook in scheidingssituaties). Praktijk Barend Spijkers kan kinderen helpen bij het verwerken van de scheiding van hun ouders en kan ouders begeleiden om het ouderschap na echtscheiding vorm te geven.

Indien u als ouder(s) geïnteresseerd bent in de inschakeling van Praktijk Barend Spijkers dan zal ik u graag bij deze praktijk introduceren.

Contactformulier

  • “Ik maak zaken niet ingewikkelder dan nodig en zoek naar een praktische oplossing zodat u verder kunt.”

    Mynke Warnink, Erfrecht- en Familierechtadvocaat