Collaborative Erfrecht

Een andere aanpak met een team van specialisten

Komen u en de andere erfgenamen er niet uit hoe de nalatenschap verdeeld moet worden? Is er op dit gebied al veel geprobeerd, zonder veel succes, maar wilt u het wel oplossen? Dan kunt u de hulp inschakelen van een klein team van specialisten. Dit team bestaat uit eigen erfrechtadvocaten, een psycholoog/coach en soms ook een financiële adviseur. Zij helpen u om tot een goede afwikkeling te komen waar iedereen achter staat. Met name als de erfgenamen heel verschillende karakters hebben en er lange tijd onderling geen contact meer is geweest, dan is Collaborative Erfrecht dé manier om samen tot een oplossing te komen en een procedure te vermijden.

Collaborative Erfrecht gaat uit van drie principes:

  1. Een eerlijke en volledige uitwisseling van informatie door de deelnemers;
  2. De afspraak dat de rechter niet wordt ingeschakeld;
  3. Een oplossing waarbij de deelnemers de hoogste prioriteit hebben.


Hoe het in de praktijk werkt:

Het basisteam bestaat uit de deelnemers met hun eigen advocaat. Deze advocaten behartigen met name het belang van hun eigen cliënt(en) en zien er ook op toe dat de afwikkeling aan alle kanten eerlijk en constructief verloopt. Het verschil met Mediation is dat de advocaat wél individueel advies geeft aan de eigen cliënt(en) terwijl een mediator neutraal blijft. Bij Collaborative Erfrecht is er dus zowel individuele advisering als open overleg met elkaar.

Een coach of een psycholoog begeleidt het proces en bespreekt ook de emoties die zijn ontstaan (bijv. boosheid en verdriet). Daarnaast kan er een financieel deskundige zoals een accountant ingeschakeld worden, wanneer er bijvoorbeeld een bedrijf gewaardeerd moet worden. De deelnemers kiezen dan bij voorkeur samen één deskundige uit, waardoor een ‘strijd tussen deskundigen’ wordt voorkomen.

Aangesloten bij de VvCP

Als advocaat ben ik getraind in deze methode. Ik ben aangesloten bij de VvCP: de Vereniging van Collaborative Professionals (www.vvcp.nl).

 

 

Transparant proces

Alle deelnemers spreken van tevoren af om er alles aan te doen om de afwikkeling van de nalatenschap tot een goed einde te brengen. Hierbij is respect, eerlijkheid en transparantie erg belangrijk. Er mag dus geen essentiële informatie achter gehouden worden.

De advocaten die ingeschakeld zijn werken met elkaar samen om de beste regeling voor hun cliënten te treffen. Er wordt niet inhoudelijk geprocedeerd en ook vindt er geen dure uitgebreide correspondentie tussen advocaten vindt niet plaats. U bespaart zo niet alleen kosten maar ook veel tijd, energie en mogelijke ruzies tussen familieleden of andere betrokkenen.  U werkt samen aan een oplossing die voor iedereen zo positief mogelijk uitpakt.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Wanneer u interesse heeft in een traject van Collaborative Erfrecht, vertel ik u graag meer hierover tijdens een kennismakingsgesprek. Aan dit kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

Vraag gratis oriënterend gesprek aan

  • “Zelf overleg voeren over de afwikkeling van de nalatenschap is vaak lastig. Moeizame familieverhoudingen, emoties en financiële kwesties komen samen, en er kan al snel een negatieve spiraal ontstaan. Ik help u graag om er via overleg uit te komen met elkaar.”

    Mynke Warnink, Erfrecht- en Familierechtadvocaat