Nalatenschapsmediation

In goed overleg met elkaar tot overeenstemming komen

Na het overlijden van een dierbare zijn vaak meerdere mensen betrokken bij het verdelen van de eigendommen. Om te zorgen dat iedereen recht gedaan wordt én de wensen van de overledene worden gerespecteerd, kan de hulp ingeschakeld worden van een nalatenschapsmediator. Als gecertificeerd nalatenschapsmediator ben ik opgenomen in het Register Nalatenschapsmediators van de Stichting Nalatenschapsmediation (www.nalatenschapsmediation.com).

Als neutrale mediator begeleid ik het proces waarin de betrokkenen samen met elkaar tot overeenstemming proberen te komen. Als mediator informeer ik de deelnemers over juridische kwesties en ik breng samen met hen diverse mogelijkheden in kaart. De deelnemers kiezen samen de oplossing die het beste past bij hen en bij de situatie die speelt.

Dit is een groot voordeel van een mediationtraject: het is niet alleen praktisch om via overleg tot een oplossing te komen, maar het draagt ook bij aan de onderlinge verbondenheid en een stuk verwerking. Mediation is juist ook een goede keuze in geval van moeizame familieverhoudingen. Vaak is er veel gebeurd en dan is het voor iedereen een opluchting als het toch lukt om er binnen afzienbare tijd samen uit te komen. Als er overeenstemming is bereikt, dan worden de afspraken schriftelijk vastgelegd.

Mediation voorafgaand aan het overlijden

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan het overlijden uitleg te geven wat er in het testament staat of om daarover met alle betrokkenen overleg te voeren. Zo kunnen eventuele problemen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Co-mediation

Soms is er sprake van een wat grotere groep betrokkenen of van een bijzondere situatie binnen de familie. Dan kan het zijn dat er twee mediators nodig zijn om het proces goed te begeleiden. In zo’n situatie werk ik graag samen met een co-nalatenschapsmediator, bijvoorbeeld psycholoog mr. drs. Ingeborg Sandig te Berlicum (www.sandigmediation.nl). Het is fijn om er samen duurzaam uit te komen.

 

 

Meer informatie over nalatenschapsmediation

Vraagt u zich misschien af of nalatenschapsmediation past bij uw situatie? Is er al lange tijd onenigheid en wilt u een poging wagen om er alsnog met elkaar uit te komen? Ik vertel u tijdens een vrijblijvend oriënterend gesprek graag meer over nalatenschapsmediation. Als nalatenschapsmediation u aanspreekt, dan is het een optie dat ik de andere betrokkenen namens u zal uitnodigen om aan mediation deel te nemen. Als de agenda’s over en weer dat mogelijk maken, dan kunnen de mediationbesprekingen ook in het weekend worden gepland.

Aanvraag vrijblijvend oriënterend gesprek


Ervaringen met nalatenschapsmediation:
Karin (48 jaar), Haarlem: “Ik had nooit gedacht dat mediation ons zou kunnen helpen!
De dames Sandig en Warnink hebben ons in enkele uren naar een oplossing gebracht door allerlei perspectieven te bieden en ruimte te geven voor ieders gevoelens en ideeën.
Wij kijken met een goed gevoel op de sessie en de oplossing terug.”
Vrouw (51 jaar): “De goede combinatie van inhoudelijke expertise en soft skills heeft er in mijn geval voor gezorgd dat een vastzittende nalatenschapskwestie zowel financieel als relationeel werd vlotgetrokken. Beide dames waren in staat in een middagsessie de zaak tot de kern af te pellen en tot een concrete overeenstemming te komen. Groot pluspunt was hun snelle schakelen (ook agendatechnisch) zodat de zaak tijdig van de rol bij de rechtbank kon.
Kortom: 2 vakvrouwen die ik van harte aanbeveel bij nalatenschapskwesties.”
  • “Zelf overleg voeren over de afwikkeling van de nalatenschap is vaak lastig. Moeizame familieverhoudingen, emoties en financiële kwesties komen samen, en er kan al snel een negatieve spiraal ontstaan. Ik help u graag om er via overleg uit te komen met elkaar.”

    Mynke Warnink, Erfrecht- en Familierechtadvocaat