Erfrecht

Het afwikkelen van een nalatenschap is vaak niet eenvoudig

Wanneer een familielid, partner of bekende overlijdt, gaat u een heftige periode tegemoet. Het omgaan met verlies, leegte én het verdelen van de achtergebleven eigendommen.

U krijgt daarbij allerlei vragen voorgeschoteld waar u wellicht helemaal geen weet van heeft. Wat is de omvang van de nalatenschap? Is er een testament? Wat betekent de inhoud daarvan? Wat doen we als er geen testament is? En hoe komen we verder als we vastlopen bij het verdelen van de eigendommen?

Kan ik u hierbij helpen?

Als erfrechtspecialist help ik u graag verder met praktisch advies bij individuele vragen, ondersteuning bij gesprekken met de familie en met het zoeken naar oplossingen wanneer u er samen niet uit komt.

U kunt me vrijblijvend bellen of mailen, bijv. voor een gratis oriënterend gesprek op mijn kantoor. Afspreken is mogelijk overdag, ’s avonds of in het weekend.

Contactformulier

 

 

HET FAMILIETEAM: voor een oplossing in teamverband

Soms vraagt een erfrechtkwestie om meerdere professionals. Ik maak deel uit van een team van advocaten-mediators, een psycholoog-mediator, een kandidaat-notaris/estate planner en een financieel planner. Zie ook: https://hetfamilieteam.nl/.

Problemen rondom de uitvaart

Wie is de rechthebbende van het grafrecht?

Lees verder
Vragen rondom de nalatenschap

Zal ik de erfenis aanvaarden of verwerpen?

Lees verder
Wat zijn de regels ten aanzien van de afwikkeling van een nalatenschap?

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is een oude maar zeer toepasbare uitspraak binnen het erfrecht. Het is namelijk fijn als al vóór het overlijden van een dierbare is nagedacht over de afwikkeling, een testament is opgemaakt en met de betrokkenen overleg is gevoerd. Dit is echter helaas niet altijd het geval. Als sprake is van plotseling overlijden of het simpelweg niet nagedacht hebben over wat er gebeurt als men overlijdt, kunnen er spanningen ontstaan rondom het verdelen van spullen. Ook als er wel een testament is opgemaakt, maar hierover geen overleg is gevoerd met de betrokkenen, kunnen er lastige situaties ontstaan.

Ik kan u op de volgende drie manieren ondersteunen:

gemiddeling

1. Nalatenschapsmediation

In goed overleg met de betrokkenen tot een oplossing komen of voorkomen dat u in een lastige situatie terecht komt. Als advocaat-mediator begeleid ik dit proces.

• Mediator is neutraal
• Deelnemers beslissen zelf
• Afspraken vastleggen in convenant

Lees meer

bemiddeling

2. Collaborative Erfrecht

Een traject waarin de betrokkenen samen met een team van specialisten eventuele conflicten oplossen en erfrechtzaken afronden. U krijgt hierbij eigen ondersteuning.

• Multidisciplinair team
• Conflicten in overleg oplossen
• Procedure vermijden

Lees meer

advocaat

3. Advies & Procederen

Juridische ondersteuning bij individuele vraagstukken, bij overleg of in een eventuele procedure die u zelf wilt starten of door anderen is gestart.

• Individueel advies
• Via overleg tot oplossing komen
• Ondersteuning bij procedure

Lees meer

Problemen rondom de uitvaart

Wat zal de asbestemming zijn in geval van crematie?

Lees verder
Vragen rondom de nalatenschap

Hoe verdelen we de eigendommen?

Lees verder
  • “Zelf overleg voeren over de afwikkeling van de nalatenschap is vaak lastig. Moeizame familieverhoudingen, emoties en financiële kwesties komen samen, en er kan al snel een negatieve spiraal ontstaan. Ik help u graag om er via overleg uit te komen met elkaar.”

    Mynke Warnink, Erfrecht- en Familierechtadvocaat