Dag van de Erfenis – Vrijdag 13 november 2020

7 november 2020

Samen met twee andere verenigingen (VMN en EPN) organiseert de vFAS, de vereniging van advocaat-erfrechtspecialisten, de Dag van de Erfenis om het belang van een deskundige begeleiding bij de afwikkeling van erfenissen onder de aandacht te brengen. Op vrijdag 13 november 2020 vindt voor de tweede keer de Dag van de Erfenis plaats.

Dit jaar zetten de vFAS, VMN en EPN tijdens de Dag van de Erfenis ‘de Executeur’ centraal. In veel testamenten wordt namelijk een executeur benoemd. Meestal betreft de taak van de executeur het beheer van de nalatenschap en het voldoen van de schulden. Dat gaat meestal goed. Maar er kunnen soms problemen bij de afwikkeling van de erfenis ontstaan, en dat kan te maken hebben met de wijze waarop de executeur aan de slag is gegaan. Soms heeft de executeur te weinig kennis van zaken, verstrekt te weinig informatie of maakt fouten in de afwikkeling.

Het kan er zelfs toe leiden dat familieverhoudingen ernstig worden verstoord: “Wacht gewoon even af, ik ben er echt druk mee bezig”, “We hebben recht op informatie, zo had vader het nooit gewild”… Herkenbaar? Wat kun je dan doen?

Als vFAS-advocaat ben ik gespecialiseerd in het erfrecht en familierecht. Bij nalatenschapsconflicten zal ik altijd naar oplossingen zoeken door middel van overleg en/of mediation. ‘Erven zonder scherven’ heeft de voorkeur. Het overlijden van een dierbare is al verdrietig genoeg om mee te maken.

Tijdens de Dag van de Erfenis (13 november a.s.) kunt u met mij contact opnemen voor een vrijblijvend, gratis oriënterend gesprek advies over de afwikkeling van uw nalatenschap door de executeur en/of voor andere vragen over zaken die met een erfenis te maken hebben. Komt het op 13 november a.s. niet goed uit om contact op te nemen? Bel gerust of stuur mij een contactformulier toe om op een andere dag een afspraak te maken.